Nánar um lykiltölur

Rekstur

Tegund201420152016
Sala42.768.22036.842.19745.911.295
Framlegð6.566.0576.798.2987.282.780
EBITDA2.775.1712.674.5682.763.435
EBIT1.957.2831.894.700*2.049.686
Hagnaður570.7951.123.546*1.261.729

Nánar um lykiltölur

Efnahagur

Tegund201420152016
Eignir21.424.38618.405.94118.299.117
Veltufjármunir5.691.3904.393.5824.772.054
Eigið fé8.097.3007.477.9027.112.028
Vaxtaberandi skuldir8.461.7366.943.9576.592.406

Nánar um lykiltölur

Sjóðstreymi

Tegund201420152016
Handbært fé frá rekstri án vaxta og skatta3.226.9323.289.2202.794.429
Handbært fé frá rekstri2.251.5292.534.7632.052.298
Fjárfestingahreyfingar-241.673-905.011-1.021.926
Fjármögnunarhreyfingar-1.492.609-1.888.679-1.208.811
Breyting á handbæru fé á tímabilinu517.247-258.927-178.440
Gengismunur á handbæru fé-24.612-21.583-10.817

Nánar um lykiltölur

Aðrar lykiltölur

Tegund201420152016
Laun/framlegð29,5%30,5%30,6%
Kostnaður/framlegð61,5%64,1%64.0%
EBITDA/framlegð42,3%39,3%37,9%
EBIT/framlegð29,8%12,2%28,1%
NIBD/EBITDA2,812,462,32
Eigin fjárhlutfall37,8%40,6%38,9%
Veltufjárhlutfall1,020,880,78
Lausafjárhlutfall0,610,480,40
Arðsemi eigin fjár (ROE)9,4%3,6%16,9%

Rekstur

Framlegð

EBITDA

EBIT

Hagnaður

Landfræðileg skipting

Framlegð

2016

Ísland

Færeyjar

Landfræðileg skipting

EBITDA

2016

Ísland

Færeyjar

Landfræðileg skipting

EBIT

2016

Ísland

Færeyjar

Efnahagur

Heildar eignir

Skuldir

Eigið fé

NIBD

Skipting eigna

48%

Fasteignir og birgðastöðvar

5%

Tæki

24%

Veltufjármunir

23%

Annað

Sjóðstreymi